Käyttöehdot

Nämä käyttöehdot koskevat palvelun käyttöä, joka on kuvattu alapuolella. Neuvomme sinua lukemaan huolellisesti nämä käyttöehdot, jotta olet tietoinen oikeuksistasi ja velvollisuuksistasi käyttäessäsi Sitly-palvelua.

1. artikla määritelmät

1.1 Näissä käyttöehdoissa seuraavia termejä käytetään kirjoitettuina isolla alkukirjaimella sekä yksikössä että monikossa. Näillä termeillä on seuraava merkitys:

Sitly: 2CareKids Group B.V., joka toimii myös nimellä Sitly, rekisteröity osoite (1017RR) Amsterdam, Singel 542 ja rekisteröity Kamer van Koophandeliin ("Kauppakamariin") rekisteröintinumerolla 56028458, ALV-numero: NL851948844B01.

Sisältö: kaikki tieto on käyttäjien saatavissa verkkosivuston kautta mukaan lukien, mutta ei niihin rajoittuen, käyttäjien profiilit.

Tietopankki: Sitly-palvelun kokoama tieto sisältää profiilit ja muuta sisältöä.

Palvelu: Sitly-sivuston käyttäjille tarjoama palvelu kuvataan 3. artiklassa.

Käyttäjä: henkilö, joka on luonut profiilin ja joka käyttää palvelua. Tämä sisältää sekä vanhemmat että lastenhoitajat/lapsenvahdit.

Käyttöehdot: nämä käyttöehdot.

Kirjautumistiedot: Käyttäjän käyttäjänimi ja salasana, joilla hän pääsee profiiliin ja voi käyttää palvelua.

Immateriaalioikeudet: kaikki immateriaalioikeudet sekä niihin liittyvät oikeudet, kuten tekijänoikeudet, oikeudet tavaramerkkiin, tietokantaoikeudet, oikeudet tavaramerkin nimeen sekä näihin liittyvät oikeudet samoin kuin oikeudet tieto-taitoon ja toimintoihin, jotka nimellisesti kuuluvat tällaisiin oikeuksiin (samanlaiset toiminnat, jotka ovat rinnastettavissa patentoituihin keksintöihin).

Osapuoli: osapuoli (käyttäjä ja/tai Sitly) näihin käyttöehtoihin.

Tietosuojalausunto: Sitly-palvelun tietosuojalausunto, saatavilla verkkosivulla.

Profiili: Käyttäjän kirjoittama kuvaus, jonka käyttäjä on sijoittanut verkkosivustolle ja jossa on kuvaus hänestä sisältäen etunimen, sukupuolen, syntymäajan, sijainnin ja vaihtoehtoisesti valokuvan.

Verkkosivu: Sitly-palvelun verkkosivu ja kaikki alasivut.

2. artikla yleistä

2.1 Sitly pidättää oikeuden milloin tahansa muuttaa ja/tai lisätä näitä Käyttöehtoja. Uusimmat Käyttöehdot löytyvät verkkosivulta tai mainitaan käyttäessäsi Palvelua. Jos jatkat Palvelun käyttöä näiden Käyttöehtojen muuttamisen/lisäämisen jälkeen, hyväksyt muutetut ja/tai laajennetut Käyttöehdot vääjäämättä. Jos et hyväksy muutettuja ja/tai laajennettuja Käyttöehtoja, ainoa jäljelle jäävä vaihtoehto on, että lopetat Palvelun käytön ja poistat Profiilisi.

3. artikla Palvelu

3.1 Palvelu tarjoaa mahdollisuuden luoda Profiilin, jonka muut Käyttäjät ja verkkosivulla vierailevat voivat nähdä. Palvelun tavoite on tuoda yhteen verkkosivuston kautta yksityishenkilöt, jotka etsivät väliaikaista lastenhoitoa toisten yksityishenkilöiden tai ammattilaisten kanssa ja jotka haluavat tarjota lastenhoitopalveluja yksityishenkilöille. Käyttäjät voivat muodostaa profiilin pohjalta mielipiteen muiden Käyttäjien ominaispiirteistä ja ominaisuuksista.

3.2 Palvelu koostuu pääsystä vanhempien, lapsenvahtien ja lastenhoitajien tietokantaan, joiden maksu tapahtuu verkkosivuston kautta tavoitteena järjestää lastenhoito yhdessä. Verkkosivustolla voi esiintyä muita ehtoja, joiden pohjalta Käyttäjä voi käyttää palvelua. Nämä ehdot sisältävät, muiden asioiden ohella, tavan, jolla Profiilit luodaan ja sijoitetaan.

4. artikla pääsy Palveluun ja saatavuus

4.1 Käyttääksesi Palvelua, sinun tulee luoda Profiili verkkosivustolla kuvaillulla tavalla. On täysin kiellettyä luoda Profiili toisen henkilön nimellä. Rekisteröitymisen aikana sinun tulee tarjota kirjautumistiedot, joilla saat pääsyn Profiiliisi.

4.2 Olet henkilökohtaisesti vastuussa siitä, että kirjautumistietosi pysyvät salaisina. Ei ole sallittua antaa kirjautumistietojasi kolmansille osapuolille. Olet vastuussa kaikesta Palvelun käytöstä, joka on tapahtunut kirjautumistietojesi kautta. Sitly olettaa, että sinä olet todellakin henkilö, joka käyttää kirjautumistietojasi. Jos tiedät tai sinulla on syy olettaa, että kirjautumistietosi ovat väärissä käsissä, sinun tulee ilmoittaa tästä Sitly-palvelulle välittömästi. Tästä huolimatta on sinun vastuullasi huolehtia tarpeellisista toimenpiteistä, kuten kirjautumistietojesi vaihtamisesta. Sitly ei ole vastuussa mistään menetyksistä tai vahingoista, jotka aiheutuvat Verkkosivun luvattomasta pääsystä tai käytöstä ja/tai kolmansien osapuolien palvelusta.

4.3 Sitly pidättää oikeuden milloin tahansa ilman ilmoitusta ja olematta millään tavalla sinulle vastuussa, (i) muuttaa menettelytapojaan tai tehdä teknisiä muutoksia ja/tai parannuksia Verkkosivuun ja/tai Palveluun ja (ii) poistaa tai estää tai rajoittaa pääsyä Palveluun tai Profiiliisi (väliaikaisesti tai pysyvästi).

4.4 Sitly ei ole missään tapauksessa vastuussa tai korvausvelvollinen menetyksistä tai vahingoista, jota aiheutuvat Verkkosivun ja/tai Palvelun (väliaikaisista) käyttövaikeuksista tai saavuttamattomuudesta.

4.5 Sitly ei tarjoa takuita, sitoumuksia tai vahingonkorvauksia koskien Verkkosivuston ja Palvelun laatua, turvallisuutta, laillisuutta tai oikeellisuutta, ellei näissä Käyttöehdoissa toisin mainita.

4.6 Olet henkilökohtaisesti vastuussa ostoista ja/tai rakenteiden oikeanlaisesta toiminnasta ja luotettavista tietoliikenneratkaisuista (mukaan lukien internetyhteys), jotka ovat välttämättömiä tämän Palvelun käyttämisessä.

5. artikla Palvelun käyttö

5.1 Sitly-palvelulla ei ole tietoa ja/tai sitoumusta sisältöön. Sitly ei ole välityspalvelu. Palvelun tarkoitus on yksinomaan saattaa yhteen kysyntä ja tarjonta lastenhoito- ja lastenvahtialalla. Sitly ei seuraa Käyttäjien ominaispiirteitä tai ominaisuuksia. Sitly ei tämän vuoksi ota minkäänlaista vastuuta Käyttäjien ominaispiirteistä tai ominaisuuksista eikä ole vastuussa menetyksistä tai vahingoista, jotka ovat sivustolle sijoitettujen mainostajien tai valittujen kandidaattien aiheuttamia.

5.2 Sinun tulee tehdä valinta itse päästäksesi keskustelemaan kandidaattien kanssa ja tehdäksesi (taloudellisia) sopimuksia omien toiveidesi ja kriteereidesi pohjalta. Valinta ja päätös luottaa lapsesi/lastesi hoito Käyttäjälle tai lastenhoitotyön tarjoaminen vanhemmalle, on täysin sinun. Sitly-palvelulla ei ole ehdottomasti mitään sitoumusta missään yhteydenpidossa, joka on käyty käyttäjien välillä Palvelun käyttämisen tuloksena eikä missään järjestelyissä ja/tai sopimuksissa, jotka ovat seurausta tästä kontaktista. Jos olet tyytymätön tai jos haluat valittaa Käyttäjästä, voit ilmoittaa tästä sähköpostin välityksellä seuraavaan osoitteeseen: info@sitly.fi.

5.3 Olet itse täysin vastuussa kaikista toiminnoista, joihin osallistut Verkkosivun ja/tai Palvelun avulla.

5.4 Käyttäjät ja vierailijat eivät saa:

a. käyttää mitä tahansa välineitä, muita kuin Sitly-palvelun hyväksymiä, etsiäkseen verkkosivua tai tietokantaa tai louhia tietoja, käyttää robotteja tai muilla tavoin kerätä tietoja tai käyttää mitä tahansa ohjelmistoa ja/tai laitteistotyökaluja ja/tai ratkaisuja (itse johdettuja tai muiden valmistelemia), joiden tarkoituksena on päästä käsiksi tietoon, joka on saatavilla tietopankin kautta tai vakoilla, kaivaa, etsiä tai jollakin muulla vääränlaisella tavalla käyttää ja/tai katsoa tietokantaa.

b. kerätä muiden Käyttäjien tietoja Palvelun kautta muihin tarkoituksiin kuin niihin, jotka on mainittu näissä Käyttöehdoissa ilman nimenomaista etukäteen kirjoitettua lupaa Sitly-palvelulta.

c. monistaa, julkaista, jälleenmyydä, käyttää kaupallisiin tarkoituksiin tai jollakin muulla tavoin tuoda kolmansien osapuolien saataville mitä tahansa sisältöä, joka on saatu Palvelun kautta.

d. pyytää kolmansia osapuolia hoitamaan mitään toiminnoista, jotka on mainittu tässä artiklassa.

Artikla 6 Sisältö

6.1 Tunnustat ja hyväksyt, että muut Käyttäjät saattavat käyttää Profiilia ja/tai muuta Sisältöä, jonka teet Palvelun kautta saatavaksi. Tunnustat, että Sitly ei voi vaikuttaa siihen miten muut Käyttäjät ja/tai kolmannet osapuolet noudattavat näitä Käyttöehtoja.

6.2 On kiellettyä sijoittaa Sisältöä:

a. joka on syrjivää ulkonäön, rodun, uskonnon, sukupuolen, kulttuurin tai syntyperän perusteella tai joka voi olla millään tavalla tulkittavissa vahingolliseksi tai epäsopivaksi Sitly-palvelun mielestä.

b.joka sisältää kiihottamista väkivaltaan ja/tai toisen tai toisten kiusaamisen tai joka johtaa tai on tulosta toisten riistosta tai hyväksikäytöstä tai joka sisältää laitonta toimintaa tai joka johtaa laittomiin toimintoihin.

c. joka on Sitly-palvelun mielestä hyvien tapojen ja hyvän maun vastaista tai luonteeltaan väkivaltaista.

d. jossa kysytään alaikäisten henkilökohtaisia tietoja, jossa on saatavilla toisten henkilökohtaisia tietoja tai johon sisältyy sinun henkilökohtaisia tietojasi.

e. jotka sisältävät viruksia, troijan hevosia, matoja, botteja tai muita ohjelmia, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa automaattijärjestelmälle tai jotka voivat johtaa sellaisen järjestelmän käyttökelvottomuuteen tai saavuttamattomuuteen tai jotka voivat poistaa tai myöntää sellaisen järjestelmän omistajuuden tai ovat yhteydessä kiertääkseen Sitly-palvelun verkkosivun ja/tai tietokonejärjestelmän tekniset turvatoimet.

f. joka perustuu valheisiin ja/tai harhaanjohtamiseen tai joka sisältää väärän henkilöllisyyden ottamista ja/tai vääriä oletuksia siitä, että käyttäjä on yhteydessä Sitly-palveluun.

g. joka sisältää ketjukirjeitä, roskapostia tai roskapostin lähettämistä ja/tai jossa on salasanoja tai muita yksityiskohtia, jotka voivat olla yksityishenkilöiden jäljitettävissä tai joita pyydetään kaupallisiin tai laittomiin tarkoituksiin.

h. joka loukkaa Sitly-palvelun oikeuksia ja/tai kolmansien osapuolten oikeuksia, joihin kuuluu, mutta jotka eivät rajoitu, immateriaalioikedet tai oikeuksiin, jotka koskevat yksilöllisyyden suojaa.

i. joka on ristiriidassa näiden Palveluehtojen, tietosuojalausunnon tai soveltuvan lain ja/tai säännöksen kanssa, joka on millään tavoin laiton tai joka voi vahingoittaa Sitly-palvelun etua tai hyvää mainetta.

6.3 Sitly pidättää oikeuden lyhentää, muuttaa tai hylätä Sisältöä tai poistaa Sisältöä Verkkosivulta, jos Sitly huomaa tämän olevan välttämätöntä ilman, että sinä olet millään tavoin oikeutettu korvaukseen ja/tai ilman Sitly-palvelun vastuuta.

6.4 Jos olet sitä mieltä, että mikä tahansa Sisältö loukkaa oikeuksiasi tai toisen Käyttäjän tai kolmannen osapuolen oikeuksia, ilmoita välittömästi Sitly-palvelulle tavalla, joka kuvataan 12. artiklassa.

7. Artikla maksu

7.1 Riippuen valitusta tilauksesta, saat käyttää Palvelua joko ilmaiseksi tai korvausta vastaan. Hinta, jonka maksat Palvelun käytöstä riippuu valitsemastasi tilauksesta. Tilaukset ja niihin liittyvät hinnat löytyvät Verkkosivulta. Klikkaa tästä nähdäksesi tilaukset ja hinnat. Jäsenmaksut sellaisten jäsenyyksien osalta, jotka on ostettu Iphonen aplikaation kautta ovat korkeammat, koska Applen kuukausittain perimät toimitusmaksut siirretään Käyttäjälle. Voit peruuttaa iPhone-appin kautta tehdyn tilauksen iTunes-tililläsi. Hinnat sisältävät verot ja kaikki viranomaisten määräämät maksut, ellei toisin mainita.

7.2 Sitly-palvelulla on oikeus muuttaa veloitettavia hintoja ilman vähintään kolmen kuukauden huomautusaikaa. Jos et hyväksy hintojen muutoksia, sinulla on oikeus lopettaa Palvelun käyttö ja poistaa Profiilisi sinä päivänä, jolloin hinnanmuutos tulee voimaan tai voit valita ilmaisen tilauksen samalla Profiililla.

7.3 Maksu tapahtuu tavalla, joka kuvaillaan Verkkosivulla. Siinä tapauksessa, että maksua ei ole tehty ajoissa, Sitly pidättää oikeuden välittömästi irtisanoa sopimuksen tai estää tai rajoittaa pääsyä Palveluun, kunnes olet täydentänyt (maksu) velvollisuutesi, mukaan lukien kaikki maksut ja korko.

7.4 Valitukset koskien laskuja ja/tai Palvelua eivät vaikuta maksuvelvollisuuteesi. 

8. artikla immateriaalioikeudet

8.1 Palvelua koskevat immateriaalioikeudet, mukaan lukien Verkkosivu ja tietokanta ja myös mikä tahansa teksti, näe-ja-tunne, profiilimallit, videot, audio ja valokuvamateriaalit, jotka ovat saatavilla Verkkosivun kautta sisällöstä riippumatta, pysyvät Sitly-palvelun omaisuutena ja/tai sen lisensoimina.

8.2 Näiden ehtojen nojalla, jotka on määritelty näissä Käyttöehdoissa Sitly antaa sinulle rajoitetun, henkilökohtaisen, peruutettavissa olevan, ei-eksklusiivisen, alilisensoimattoman ja ei-siirrettävän oikeuden päästä ja käyttää palvelua, mukaan lukien tietokanta, sisältö ja Verkkosivu tarkoituksiin, jotka on määritelty näissä Käyttäehdoissa.

8.3 Sinulle jää immateriaalioikeudet Sisältöön, jonka sijoitat sivustolle itse. Tunnustat ja hyväksyt, että sinun saataville/ladattavaksi asettamasi Sisältö antaa automaattisesti Sitly-palvelulle ilmaisen, maailmanlaajuisen, peruuttamattoman, alilisensoitavan ja siirrettävän oikeuden julkaista tätä sisältöä ja monistaa sisältöä ja tallentaa sisältöä tietokantaan niin kauan kuin tarve vaatii Palvelun tarjoamiseksi.

8.4 Luovut nimenomaisesti kaikista henkilökohtaisista oikeuksista, jotka on mainittu Auteurswet:n ("Kirjailijan laki"), mukaan lukien oikeuden tulla nimetyksi ja oikeuden vastustaa muutoksia sikäli kuin se on sallittua tämän lain mukaan.

8.5 Vahvistat Sitly-palvelulle, että omistat kaikki oikeudet sisältöön ja että olet täysin oikeutettu myöntämään luvan tämän artikkelin lisenssiin Sitly-palvelulle.

8.6 On täysin kiellettyä ladata, kopioida, muuttaa, purkaa tai julkaista mitään tietoja, jotka olet saanut tämän Palvelun tai Verkkosivun kautta tai käyttää sellaista tietoa mihin tahansa muuhun tarkoitukseen kuin niihin, jotka on mainittu näissä Käyttöehdoissa, ellei Sitly tai kyseessä olevien oikeuksien haltija anna tähän lupaa tai ellei määräävä Hollannin laki nimenomaisesti salli tällaista käyttöä.

9. artikla yksityisyys

9.1 Kun luot Profiilisi ja käytät Palvelua, saatat (henkilökohtaiset) tietosi Sitly-palvelun käytettäviksi. Nämä (henkilökohtaiset) tiedot käsitellään noudattaen Sitly-palvelun tietosuojalausuntoa sekä soveltuvia lakeja ja säädöksiä.

10. artikla takuut ja korvaukset

10.1 Olet vastuussa Sitly-palvelulle ja täysin korvausvelvollinen Sitly-palvelulle kaikista vahingoista ja maksuista, jotka ovat aiheutuneet tai jotka olet aiheuttanut Sitly-palvelulle seuraavien tilanteiden tuloksena: (i) käyttöehtojen laiminlyöminen, (ii) mikä tahansa tekosi, jonka olet tehnyt käyttäessäsi palvelua tai (iii) mikä tahansa laiton toiminta. Sinun tulee korvata mikä tahansa näihin väitteisiin yhteydessä oleva Sitly-palvelulle aiheutunut kulu tai Sitly-palvelun kärsimä vahinko.

10.2 Vahvistat Sitly-palvelulle, että kaikki tiedot, jotka tarjoat luodessasi profiilisi tai sijoittaessasi sisältöä, ovat täydellisiä, ajankohtaisia ja täsmällisiä. Tunnustat, että saatavilla olevan Sisällön oikeellisuus, ajankohtainen luonne ja täydellisyys on erittäin tärkeää Palvelun optimaalisen toiminnan kannalta.

10.3 Vahvistat Sitly-palvelulle, että sinulla on oikeus käyttää Palvelua ja että toimit näiden käyttöehtojen mukaisesti. On laitonta vaatia Sitly-palvelulta korvauksia koskien kolmansien osapuolten syytöksiä sinun Palvelun käyttösi osalta, mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, sisällön sijoittaminen.

11. artikla korvausvelvollisuus

11.1 Sitly ei ole vastuussa mistään vahingosta, joka on seurannut Palvelun tuottamisesta tai laittomista toiminnoista tai muutoin sikäli kuin se on sallittua pakottavan lainsäädännön nojalla.

11.2 Jos Sitly on kuitenkin korvausvelvollinen sinulle minkä tahansa syyn vuoksi, silloin tämä korvausvelvollisuus rajoittuu tapauskohtaisesti (jolloin toisiinsa yhteydessä olevat tapausten sarjat käsitellään yhtenä tapauksena) sinun Sitly-palvelulle maksamiisi maksuihin (mukaan lukien verot) kuluvan kalenterivuoden aikana Palvelusta, joka on johtanut Sitly-palvelun korvausvelvollisuuteen.

11.3 Sitly ei ole millään tavoin vastuussa seuranneista menetyksistä, mukaan lukien puhdas taloudellinen menetys, liikevaihdon tai tuoton menetys, tietojen menetys tai immateriaalinen vahinko, jotka ovat yhteydessä tai ilmenevät Palvelun seurauksena.

11.4 Tässä artiklassa mainittuja rajoituksia ei sovelleta tarkoituksellisissa ja/tai tietoisissa piittaamattomuustilanteissa Sitly-palvelun itsensä ja/tai sen johdon taholta.

11.5 Mikä tahansa oikeutesi korvaukseen vaatii, että ilmoitat kyseisestä vahingosta kirjallisesti niin pian kuin mahdollista sen ilmaantumisen jälkeen Sitly-palvelulle. Mikä tahansa korvausvaade Sitly-palvelulle raukeaa 12 kuukautta vaateen esittämisestä.

12. artikla laittomasta informaatiosta ilmoittaminen

12.1 Sitly ei ole vastuussa mistään vahingosta, joka liittyy Verkkosivun (laittomaan) käyttöön. Sitly on vain velvoitettu allamainittujen ehtojen mukaisesti ja saatuaan ilmoituksen poistamaan minkä tahansa selvästi laittoman materiaalin tai pysäyttämään minkä tahansa selkeästi laittoman toiminnan.

12.2 Sitly on luonut käytännön, jolla epäillyn laittoman materiaalin läsnäolosta tai pääsystä tällaiseen materiaaliin voi ilmoittaa Sitly-palveluun. Tämän voi tehdä sähköpostitse osoitteella info@sitly.fi tai klikkaamalla nappia "Ilmoita meille", joka löytyy pfofiilisivuilta ja vastaanotetuista sähköposteista.

12.3 Sitly pidättää oikeuden kieltäytyä estämästä materiaalia tai lopettamasta toimintaa, tällöin Sitly-palvelulla tulee olla laillinen syy epäillä ilmoituksen oikeellisuutta tai minkä tahansa todisteen, joka on liitetty ilmoitukseen, oikeellisuutta tai jos asianomaisen etu tätä vaatii. Tässä tapauksessa Sitly voi pyytää laillisen päätöksen Hollannin valtuutetulta tuomarilta, joka päättää onko kyseessä oleva materiaali tai toiminta laitonta.

12.4 Sitly-palvelulla ei ole missään tapauksessa velvollisuutta osallistua ilmoituksesta vastuussa olevan henkilön ja minkä tahansa kolmannen osapuolen välisiin riitoihin.

12.5 Ilmoituksen tehnyt henkilö korvaa Sitly-palvelulle kaikki kolmannen osapuolen vaatimukset, jotka liittyvät materiaalin estämiseen tai poistoon ja toiminnan lopettamiseen. Korvaus sisältää kaikki maksut, jotka ilmaantuvat tai vahingot, jotka Sitly kärsii ja jotka ovat yhteydessä tällaiseen vaateeseen, mukaanlukien, mutta ei rajoittuen, laillisen avun kustannusten palautus.

13. artikla kesto ja irtisanominen

13.1 Jos käytät ilmaista tilausta, sinulla on oikeus lopettaa Palvelun käyttö ja poistaa Profiilisi milloin vain.

13.2 Jos käytät maksullista tilausta, Palvelu on saatavana valitsemasi ajanjakson ajan. Jos olet valinnut tilauksen kiinteälle ajanjaksolle, tätä ei voi peruuttaa ennen kuin tämä aika päättyy eikä Sitly ole velvollinen palauttamaan maksettuja maksuja Palvelun käytöstä, vaikka lopettaisit Palvelun käytön tai poistaisit Profiilisi. Jos hyväksyt Palvelun käytön määrittelemättömäksi ajanjaksoksi tai jos Palvelu on ollut kestoltaan epävarma sovitun ajanjakson loppuajan osalta, Palvelu voidaan peruuttaa milloin vain irtisanomisajan ollessa yksi (1) kuukausi. Viimeisessä tapauksessa, maksamasi maksut palautetaan suhteessa kuluneeseen ajanjaksoon.

13.3 Sitly painottaa, ettet voi käyttää afkoelingstermijn:ia ("jäädytyskautta"), kuten mainitaan artiklassa 7:46d osassa 1 BW (Hollannin siviililakikoodi). Palvelu on nimellisesti päätetty suoraan hyväksynnälläsi, kuten mainitaan artiklassa 7:46i osa 5 BW 1 alla.

13.4 Sopimuksen päättymistapauksessa, ei ole mahdollista peruuttaa mitään mitä Sitly on jo toimittanut ja/tai josta se on jo huolehtinut eikä näihin liittyviä maksuvelvollisuuksia. Sitly-palvelun ennen sopimuksen purkautumista laskuttamat summat, jotka liittyvät Sitly-palvelun oikealla tavalla toimittamiin tai huolehtimiin asioihin, pysyvät maksettavina, kuten edellisessä lauseessa mainitaan, ja maksut erääntyvät heti purkautumishetkellä.

13.5 Sopimuksen päättyessä syystä riippumatta oikeutesi käyttää Palvelua ja pääsysi Palveluun päättyvät välittömästi. Sitly poistaa Profiilisi suoraan sopimuksen päättyessä, riippumatta päättymissyystä. Sitly pidättää oikeuden käyttää kaikkea Sisältöä, kuten mainitaan 8. artiklassa. Sitly kuitenkin poistaa tai vaihtaa anonyymiksi pyynnöstäsi kaiken Sisällön. Sitly ei ole velvollinen toimittamaan sinulle ja/tai muokkaamaan mitään Sisältöä sopimuksen päätyttyä.

14. artikla sekalaista

14.1 Hollannin lakia on sovellettu näissä Käyttöehdoissa ja Palvelun sekä Verkkosivun käytössä. Vienna Sales Conventionin (CISG) soveltaminen on nimenomaisesti jätetty näiden ulkopuolelle.

14.2 Mitkä tahansa erimielisyydet, jotka ilmaantuvat sinun ja Sitly-palvelun välille ratkaistaan laillistetun tuomarin toimesta Amsterdamin arrondissementissa ("piirissä") ellei pakottava laki vaadi, että erimielisyys ratkaistaan jossakin toisessa tuomioistuimessa.

14.3 Sitly saattaa siirtää oikeudet ja velvollisuudet, jotka nousevat esiin näistä Käyttöehdoista, muille ja informoi sinua tällaisessa tapauksessa. Jos et hyväksy tällaista oikeuksien ja velvollisuuksien siirtoa, voit lopettaa Palvelun käytön ja poistaa Profiilisi.

14.4 Jos osa näistä Käyttöehdoista on tai tulee olemaan pätemätön, sinua ja Sitly-palvelua sitovat jäljelle jääneet ehdot. Sitly korvaa pätemättömän osan ehdoilla, jotka pätevät ja joilla on laillisia seuraamuksia ja jotka koskevat näiden Käyttöehtojen sisältöä ja aikomusta ja jotka ovat niin pitkälle kuin mahdollista saman sisältöisiä kuin epäpätevät osat.

Yksityisyyden suoja

Sitly pitää yksityisyydestäsi huolehtimista erittäin vakavana asiana ja käsittelee sekä käyttää tietojasi turvallisella tavalla. Taatakseen yksityisyytesi Sitly toimii aina “Henkilökohtaisten tietojen suojelemisen lain” mukaan. Tämä sivu sisältää Sitly Tietosuojalausunnon. Neuvomme sinua tutustumaan huolellisesti tähän Tietosuojalausuntoon. Sanat, jotka on kirjoitettu isolla alkukirjaimella tässä Tietosuojalausunnossa, on määritelty käyttöehdoissa.

1. Mikä on Sitly?

Sitly on verkkopalvelu, jonka tarkoituksena on saattaa verkkosivun kautta yhteen yksityishenkilöt, jotka haluavat järjestää väliaikaista lastenhoitoa lapselleen/lapsilleen toisten yksityishenkilöiden tai ammattilaisten toimesta yksityishenkilöiden tai ammattihenkilöiden kanssa, jotka ovat valmistautuneet tarjoamaan lastenhoitopalveluja yksityishenkilöille. Käyttäjät voivat muodostaa Profiilien perusteella mielipiteen muiden Käyttäjien ominaispiirteistä ja ominaisuuksista.

Sitly on osa besloten vennootschap:ia (“rajoitettua yritystä”) 2Care4Kids Group B.V.:ia, joka toimii myös nimellä Sitly.fi, ja jonka rekisteröity osoite on (1017 AZ) Amsterdam, Singel 542, ja joka on rekisteröity Amsterdamin kauppakamariin rekisterinumerolla 56028458, ALV-numero: NL851948844B01. Tapa jolla henkilökohtaisia tietojasi talletetaan ja käytetään on rekisteröity ”Henkilökohtaisten tietojen suojelun lautakuntaan” rekisterinumerolla m1517431.

2. Mitä tietoa Sitly kerää ja käsittelee?

Profiili

Voidaksesi ottaa yhteyttä toisiin käyttäjiin, sinun tulee ensin luoda henkilökohtainen Profiili. Kun olet luonut sellaisen Profiilin, sinua pyydetään antamaan tiettyjä tietoja itsestäsi. Sinun ei ole pakko antaa kaikkia tietoja. Seuraavat tiedot ovat pakollisia kaikille käyttäjille:

Etunimi ja sukunimi
Voimassa oleva sähköpostiosoite ja salasana
Postinumero ja talon numero
Henkilökohtainen kuvaus

Lapsenvahdeille ja lastenhoitajille myös seuraavat tiedot ovat pakollisia:

Syntymäpäivä
Sukupuoli
Tuntitaksa
Ajat, jolloin on käytettävissä

Vaihtoehtoisesti annettavia lisätietoja ovat:

Matkapuhelimen numero
Lastenhoitokokemuksen määrä vuosissa
Kokemus ikäkategorioittain
Saadut suositukset
Maksimimäärä lapsia, joita olet valmis vahtimaan kerrallaan
Työ / opinnot
Tupakoitsija: kyllä/ei
Kielitaito
Asiaankuuluva pätevyys

Vanhemmille myös seuraavat tiedot ovat pakollisia:

Toiveet lastenhoidon suhteen
Lasten määrä
Lasten sukupuoli
Lasten syntymäpäivä
Raskaus: kyllä/ei

Voit muuttaa antamiasi tietoja milloin vain.

Voit myös lisätä muita tietoja Profiiliisi, kuten valokuvan tai linkin verkkosivuillesi.

Profiilisi on periaatteessa julkinen. Tämä tarkoittaa sitä, että kuka tahansa voi nähdä sen. Voit myös säätää Profiilisi siten, että vain Käyttäjät, joilla on myös Profiili, voivat nähdä sen. Voit tehdä tämän asetusmuutosten kautta milloin vain.

Sisältö

Sitly tallettaa ja käsittelee kaikkea Sisältöä, jonka olet luonut saatavaksi Sitly.fi –sivuston kautta. Jos julkaiset Sisältöä, esimerkiksi Profiilisi, muut Käyttäjät voivat käyttää tai vaikuttaa Sisältöön.

Jos poistat Profiilisi, Sitly estää välittömästi pääsyn Profiiliisi. Sitly pidättää kuitenkin oikeuden käyttää kaikkea Sisältöä Käyttöehtojen mukaisesti. Jotta Sitly poistaisi tai tekisi Sisällöstä anonyymia, tulee sinun pyytää tätä.

Automaattisesti muodostunut tieto

Jotta Sitly voisi taata tehokkaan toiminnan (esimerkiksi taata sen, että sivut näkyvät oikein ja että palvelu on turvallista), Sitly vaatii tiettyjä tietoja. Tämän vuoksi Sitly kerää automaattisesti muodostunutta tietoa surffauskäyttäytymisestäsi käyttäessäsi Sitly-palvelua. Tämä tieto koostuu IP-osoitteestasi (tietokoneesi numero internetissä, mikä mahdollistaa tietokoneesi tunnistamisen), selaintyypistäsi (tietokoneohjelma, joka helpottaa verkkosivujen näyttämistä), käyttämästäsi tietokonejärjestelmästä ja sivuista, joilla vierailet Verkkosivustolla.

Jos Sitly käyttää tätä tietoa, se on aina anonyymia.

3. Mitä evästeet ovat ja kuinka Sitly käyttää niitä?

Mitä ovat evästeet?

Sitly käyttää evästeitä kerätäkseen tietoja. Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka talletetaan tietokoneesi kovalevylle tai muistiin. Evästeitä käytetään esimerkiksi suosikkiasetustesi säilyttämiseen tietyssä palvelussa, verkkosivulla tai verkkosivustolla. Evästeitä voidaan käyttää myös takaamaan, ettet näe tiettyjä mainoksia liian usein tai pitämään kirjaa siitä kuinka monta kertaa tietty mainos on näytetty.

Millaisia evästeitä Sitly käyttää ja miksi?

Pysyvät evästeet
Verkkosivusto käyttää pysyviä evästeitä tavoitteenaan tunnistaa milloin vierailet verkkosivustolla. Tällä tavoin Sitly pystyy muistamaan käyttötietosi (esimerkiksi käyttäjätunnuksesi tai valitun kielen) ja tallettamaan tietoa siitä, oletko antanut luvan evästeille. Tämä takaa sen, ettei sinun tarvitse toistaa yhä uudelleen mieltymyksiäsi. Voit helposti poistaa nämä pysyvät evästeet selaimesi asetusten kautta (katso alapuolelta). Jos ei ole välttämätöntä tallettaa henkilökohtaisia tietojasi evästeeseen, Sitly ei tee niin.

Istuntoeväste

Verkkosivusto käyttää istuntoevästeitä tavoitteenaan tarkistaa, oletko kirjautunut sisään vai et. Tämä takaa sen, ettei sinun tarvitse jatkuvasti kirjautua sisään joka kerran kun navigoit toisella sivulla. Nämä evästeet poistetaan heti kun suljet verkkoselaimesi.

Google Analytics -eväste
Verkkosivusto käyttää Google Analyticsia, verkkoanalyysipalvelua, jonka tarjoaa Google Inc. (“Google”). Google Analytics käyttää evästeitä yläpuolella kuvatulla tavalla. Tietoa, joka syntyy evästeen kautta ja koskee Verkkosivuston käyttämistäsi (mukaan lukien IP-osoitteesi) lähetetään Googlelle ja talletetaan USA:n servereihin. Google on Amerikan kauppaministeriön Safe Harbor –ohjelman jäsen, mikä tarkoittaa sitä, että henkilökohtaisia tietojasi suojellaan riittävällä tasolla. Google käyttää näitä tietoja tarjotakseen Sitly-palvelulle tietoa siitä, kuinka käytät verkkosivustoa, tarjotakseen raportteja aktiivisuudesta verkkosivustolla ja tarjotakseen muita palveluja, jotka liittyvät verkkosivuston aktiivisuuteen ja internetin käyttöön. Google voi antaa tätä tietoa kolmansien osapuolien käyttöön vain jos se on pakotettu tekemään niin lain nojalla tai jos kolmannet osapuolet käsittelevät tätä tietoa Googlen puolesta. Google ei voi yhdistää IP-osoitettasi muihin Googlen omistamiin tietoihin.

Evästeet sosiaalisista verkostoista
Verkkosivusto sisältää nappeja, joita voi käyttää tiettyjen sivujen jakamiseen Facebookissa. Nämä napit sisältävät pieniä koodin osia, jotka Facebook tarjoaa. Näiden koodien avulla Facebook voi sijoittaa evästeitä. Sitly ei voi vaikuttaa eikä se ole osallinen näihin ja neuvoo sinua konsultoimaan Facebookia tietosuojalausunnon osalta.

Kuinka voin estää evästeet?

Jos et halua hyväksyä evästeitä, voit aina estää tämän ominaisuuden selaimessasi. Voit myös poistaa evästeet, jotka on talletettu tietokoneeseesi, selaimesi kautta. Voit löytää lisätietoa tästä selaimesi aputoiminnon avulla. Jos estät evästeet, on mahdollista, että tietyt toiminnot eivät toimi tai että tietyt palvelut eivät ole saatavillasi.

Jos halut estää vain kolmansien osapuolien sijoittamat evästeet, joiden tavoitteena on tallettaa surffauskäyttäytymistäsi, ole hyvä ja klikkaa seuraavaa linkkiä: http://www.youronlinechoices.eu

4. Mitä tarkoituksia varten Sitly käyttää tietoja minusta?

Tarkoitukset

Sitly käyttää tietoja sinusta seuraaviin tarkoituksiin:

Mahdollistaakseen palvelun käytön.
Lähettääkseen sinulle tietoa Sitlyn omista palveluista ja vastatakseen kysymyksiin ja/tai valituksiin, joita sinulla saattaa olla.
Lähettääkseen sinulle tietoja Sitlyn yhteistyökumppaneiden tuotteista ja palveluista, jos olet antanut luvan tähän.
Tuottaakseen anonyymia tilastollista tietoa.
Turvatakseen Palvelun ja muuttaakseen tai parantaakseen Palvelua.
Käsitelläkseen maksuja.
Tarjotakseen tietoa sinusta kolmansille osapuolille, jos olet antanut luvan tähän tai jos sitä vaaditaan lain tai säädöksen nojalla.

Sitly informoi sinua Palvelun kehittymisestä. Jos Palvelussa on esimerkiksi uusi laajennusosa tai jos siinä tehdään päivityksiä, Sitly informoi niistä sekä nykyisistä tai tulevista erityistarjouksista.

Jos et halua saada sähköpostiviestejä Sitlylta, voit peruuttaa niiden tilauksen profiilisi asetusten kautta. Linkki, joka antaa sinulle mahdollisuuden peruuttaa sähköpostien tilauksen, on liitetty myös jokaiseen Sitlyn sinulle lähettämään sähköpostiin.

Sitly käyttää automaattisesti tuotettua tietoa tilastollisiin tarkoituksiin ja myös  Sitlyn suojelemiseen ja parantamiseen. Näitä tietoja saatetaan tarjota kolmansille osapuolille edellyttäen, että ne ovat täysin anonyymeja eivätkä tämän vuoksi ole yhdistettävissä sinuun henkilökohtaisesti (ei henkilökohtaisia tietoja).

Kolmansien osapuolien käyttö

Sitly ei luovuta tietojasi kolmansille osapuolille suoriin markkinointitarkoituksiin (esimerkiksi erityistarjousten lähettämiseen) ilman nimenomaista lupaasi.

Sitly saattaa luovuttaa tietojasi kolmansille osapuolille, jos olet antanut nimenomaisen luvan tälle tietyn kolmannen osapuolen osalta ja/tai jos näitä tietoja ei voi yhdistää sinuun henkilökohtaisesti (sellaisia kuten automaattisesti tuotetut tiedot, joihin ei sisälly IP-osoitettasi). Lopuksi Sitly voi luovuttaa tietojasi kolmansille osapuolille, jos se on pakotettu tekemään niin lain tai säädöksen nojalla, jos oikeudenkäynti vaatii sitä tai jos uskomme, että on välttämätöntä tehdä niin Sitlyn oikeuksien suojelemiseksi.

Verkkosivusto ei sisällä hyperlinkkejä, jotka klikatessasi pakottaisivat sinut siirtymään Sitlyn verkkosivustolta ja siirtymään toisen osapuolen verkkosivustolle. Sitly ei voi vaikuttaa palveluihin ja/tai verkkosivustoihin, jotka on linkitetty Sitlyn verkkosivustolta. Tämän vuoksi voi olla, että eri tietosuojalausunnot koskevat näitä palveluja ja/tai verkkosivustoja. Sitlyn Tietosuojalausunto koskee vain (henkilökohtaisia) tietoja, jotka on saatu Palvelun kautta. Sitly ei ota mitään vastuuta (toiminnasta ja/tai sisällöstä) kolmansien osapuolten palveluista ja/tai verkkosivustoista.

5. Kuinka Babysitter suojelee henkilökohtaisia tietojasi?

Sitly käyttää riittäviä teknisiä ja organisatorisia keinoja suojellakseen (henkilökohtaisia) tietojasi katoamiselta ja miltä tahansa laittomalta käsittelyltä. Muiden keinojen joukossa, Sitly varmistaa, että henkilökohtaiset tietosi on talletettu turvallisesti.

6. Tietojesi tutkiminen ja korjaaminen

Voit katsella ja tarvittaessa muuttaa (henkilökohtaisia) tietojasi Profiilissasi milloin vain. Jos haluat tietää mitä tietoja Sitly on tallettanut sinusta tai jos haluat muuttaa tietoja, jotka näkyvät Profiilissasi, sinun täytyy ehkä ottaa yhteyttä meihin sähköpostitse osoitteella info@sitly.fi

7. Tietojen siirto EU:n ulkopuolisiin maihin

Teknisistä tai operationaalisista syistä saattaa olla välttämätönsä siirtää tietojasi (servereille) yrityksiin ja/tai palveluntarjoajille, jotka tekevät yhteistyötä Sitlyn kanssa Yhdysvalloissa tai muissa Euroopan ulkopuolisissa maissa. Sitly varmistaa, että henkilökohtaisia tietoja siirretään vain maihin, joissa hallitus on sitä mieltä, että organisaatiot huolehtivat riittävällä tavalla henkilökohtaisten tietojen turvallisuudesta ja/tai yritykset ovat allekirjoittaneet niin kutsutut Safe Harbour –periaatteet.

8. Saavatko alaikäiset käyttää Sitlya?

Jos olet alle kuusitoista (16) vuotta vanha, sinulla tulee olla vanhempiesi lupa ennen kuin voit luoda Profiilin. Hyväksymällä tietosuojalausunnon vahvistat, että olet kuusitoista (16) vuotta vanha tai vanhempi tai että sinulla on vanhempiesi tai holhoojasi lupa luoda Profiili.

9. Voidaanko tätä tietosuojalausuntoa muuttaa?

Tätä Tietosuojalausuntoa saatetaan muuttaa. Sellaisista muutoksista ilmoitetaan Verkkosivustolla ja/tai lähettämällä sinulle viesti.

10. Kysymyksiä?

Jos sinulla on mitä tahansa kysymyksiä, jotka koskevat tätä Tietosuojalausuntoa, voit lähettää sähköpostia osoitteeseen: info@sitly.fi.